Shafaq Naaz 

 Ankita Lokhande and husband Vikcy Jain 

Aishwarya Sharma and Neil Bhatt 

 Abhishek Malhan and Jiya Shankar 

Sachin Meena and Seema Haider 

 Anjum Fakih 

 Arjit Taneja 

Awez Darbar 

Anjali Arora 

Munawar Faruqui